poniedziałek, 18 lutego 2013

kartki jubileuszowe

Złota i srebrna rocznica ślubu:)
w roli głównej wykrojnik śnieżynka,  złoty i srebrny papier,
do tego kilka ręcznie zrobionych kolorowych kwiatów:)

A to, tak na LEPSZY DZIEŃ

Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać,
 po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga;
będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żąda­nia. Ty pot­ra­fisz się uśmie­chać tam,
gdzie się narze­ka i la­men­tu­je, pot­ra­fisz prze­baczać, gdy ludzie ci zło wyrządzają. 
Phil Bosmans

13 komentarzy: